Опис послуги

Код
13-02
Назва
Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
Строк надання
10 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Особа подає:

Для видачі дозволу (санітарного паспорта) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України.

1. Заява суб’єкта звернення на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області.

2. Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства (для підприємств І та II категорій).

3. Документи про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:

 • акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;
 • акт приймання нових чи реконструйованих підприємств;
 • акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пилогазоочищення для роботи з відкритими джерелами).

4. Документи про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

 • технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;
 • метрологічні свідоцтва на апаратуру;
 • акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;
 • договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.

5. Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

6. Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

7. Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

8. Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронения радіоактивних відходів.

9. Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу.

10. Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

 • інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;
 • положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі;
 • накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронения радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;
 • контрольні рівні радіаційної безпеки;
 • копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;
 • копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань";
 • плани аварійних заходів.
Видача санітарного паспорта на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатація пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів) лікувально-профілактичного закладу
 1. Заява суб’єкта звернення на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області.
 2. Копія висновку державної санітарно- епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті
 3. Акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію.
 4. Технічний паспорт рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації.
 5. Акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем).
 6. Акти випробувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів.
 7. Контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат.
 8. Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях.
 9. Протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту.
 10. Інструкція з радіаційної безпеки та інструкція з запобігання і ліквідації радіаційних аварій.
 11. Наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А.
 12. Наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов’язки.
 13. Висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів.
 14. Наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.
 15. Журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу.
 16. Журнали реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.
 17. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства.
 18. Акт інвентаризації фактичної наявності джерел іонізуючого випромінювання на момент одержання санітарного паспорта.
 19. Наказ про встановлення контрольних рівнів опромінювання персоналу категорій А і Б.
 20. Копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами.
 21. Копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань".
Видача дозволу (санітарного паспорта) на постійні перевезення ДІВ (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортом
 1. Заява суб’єкта звернення на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області.
 2. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження спецавтотранспорту, виданий Головним управлінням Держпродспоживслужби в Донецькій області або його територіальним підрозділом.
 3. Ліцензія на вид діяльності, видана Державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України.
 4. Реєстраційні документи на спецавтотранспорт.
 5. Результати дозиметричного контролю.
Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
 1. суб’єкт звернення подає усі документи в одному примірнику у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та печаткою керівника;
 2. надані матеріали не повертаються.

Бланки заяв

  ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
  Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП