Опис послуги

Код
20-02
Назва
Державна реєстрація розірвання шлюбу
Строк надання
30 днів
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

До відділу державної реєстрації актів цивільного стану:

У разі розірвання шлюбу відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України:

 1. Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр) (у разі представництва інтересів одного з подружжя другим з подружжя – нотаріально засвідчена заява або прирівняна до неї);
 2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);
 3. Свідоцтво про шлюб (у разі його наявності);
 4. Документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;

У разі розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України:

 1. Заява про розірвання шлюбу відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;
 2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);
 3. Копія рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним;
 4. Свідоцтво про шлюб, а у разі його відсутності наявність в паспортах або паспортних документах відмітки (штампа) про шлюб;
 5. Документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита

До центру надання адміністративних послуг:

 1. Заява про розірвання шлюбу відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України подружжя, яке не має дітей, встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;
 2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);
 3. Свідоцтво про шлюб;
 4. Документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП