Опис послуги

Код
20-03
Назва
Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
Строк надання
3 місяці (подовження розгляду не більше ніж на 3 місяці)
Платність послуги
Інформаційна картка

Необхідні документи

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:

  1. Заява встановленої форми, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр);
  2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства);
  3. Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості, або відомості, які підлягають зміні;
  4. Інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів, від яких відділ має право їх витребовувати;
  5. Документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, чи документ або інформація (реквізити платежу) про сплату збору (внесення плати) в будь-якій формі, з використанням програмного продукту «check», або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП