Опис послуги

Код
15-07
Назва
Видача свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
Строк надання
30 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Для одержання свідоцтва на придбання вибухових ^матеріалів промислового призначення:

1. Заява із зазначенням:

- найменування та кількості вибухових матеріалів;

- заводу - виробника вибухових матеріалів;

- мети придбання (подальше використання);

- місця зберігання вибухових матеріалів із зазначенням серії, номеру та терміну дії дозволу на його експлуатацію;

- ПІБ та посада особи, відповідальної за зберігання вибухових матеріалів на підприємстві із зазначенням наказу про покладання вказаних обов’язків (дата, номер);

2. До заяви додаються:

- акт про придатність приміщення, де зберігатимуться вибухові матеріали, який складається комісією з представників органу поліції, пожежного нагляду, Держпраці та зацікавленої організації;

- у разі придбання вибухових матеріалів для ведення підривних робіт при проходженні та/або ремонті гірничих виробок, а також виймання вугілля - рішення про погодження проектів планів розвитку гірничих робіт на поточний рік в частині їх безпечного ведення та про погодження плану ліквідації аварій.

Для одержання свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення:

1. Заява із зазначенням:

- типу місця зберігання вибухових матеріалів (постійний, тимчасовий, короткотермінового зберігання вибухових матеріалів/базисний, витратний/поверхневий, напівпоглиблений, поглиблений, підземний/роздавальна камера вибухових матеріалів/дільничний пункт зберігання вибухових матеріалів);

- ємності місця зберігання вибухових матеріалів та його розташування;

- ПІБ та посада особи, відповідальної за зберігання вибухових матеріалів на підприємстві із зазначенням наказу про покладання вказаних обов’язків (дата, номер);

2. До заяви додаються:

- паспорт місця зберігання вибухових матеріалів;

- акт приймання в експлуатацію місця зберігання вибухових матеріалів;

- рішення про погодження позиції плану ліквідації аварій, яка відповідає місцю зберігання вибухових матеріалів (для підземних об’єктів);

- розроблений для місця зберігання вибухових матеріалів план ліквідації аварій, який визначає порядок дій у аварійних ситуаціях (окрім підземних);

- заходи з пропускного режиму, затверджені наказом суб'єкта господарювання, який погоджено з відповідним місцевим органом внутрішніх справ;

- посвідчення на право керівництва вибуховими роботами керівника підприємства;

- посвідчення на право керівництва вибуховими роботами особи, на яку покладено відповідальність за зберігання вибухових матеріалів на підприємстві.

Доступна консультація
Реєстрація в електронній черзі для цієї послуги неможлива, завітайте до офісу ЦНАП.

Для деяких послуг можлива консультація, яку здійснює уповноважений представник.