Опис послуги

Код
19-03
Назва
Перереєстрація колісних транспортних засобів переобладнаних для роботи на газових паливах з видачею свідоцтва про реєстрацію без заміни номерних знаків
Строк надання
1 день
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Для отримання адміністративної послуги необхідно надати:

Для фізичних осіб:

 1. Заяву встановленого зразка;
 2. Паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
 3. Копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 4. Акт приймання-передачі переобладнаноготранспортного засобу (далі - ТЗ);
 5. Свідоцтво про погодження конструкції;
 6. Акт технічної експертизи (крім переобладнаних автобусів) за формою згідно з додатком 5 або сертифікат відповідності, виданий випробувальною лабораторією (центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та повноваження щодо проведення перевірки технічного стану ТЗ, органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації ТЗ з установлення відповідності конструкції переобладнаного ТЗ умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання;
 7. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
 8. Платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату за бланкову продукцію;

Для юридичних осіб: заяву встановленого зразка;

 1. Акт приймання-передачі переобладнаного транспортного засобу (далі - ТЗ);
 2. Свідоцтво про погодження конструкції;
 3. Акт технічної експертизи (крім переобладнаних автобусів) за формою згідно з додатком 5 або сертифікат відповідності, виданий випробувальною лабораторією (центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та повноваження щодо проведення перевірки технічного стану ТЗ, органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації ТЗ з установлення відповідності конструкції переобладнаного ТЗ умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання;
 4. Копія наказу про призначення відповідальної особи/довіреність відповідальній особі на отримання відповідної послуги;
 5. Виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;
 6. Документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);
 7. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
 8. Платіжні документи (квитанції), які засвідчують оплату за бланкову продукцію.
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП