Опис послуги

Код
15-17
Назва
Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Строк надання
30 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Особа подає:

1. Письмова заява суб’єкта звернення (за зразком згідно з додатками 1 і 2 до Порядку).

2. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічних транспортних засобів.

Право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом, вузлами і агрегатами, які мають ідентифікаційні номери, може бути підтверджено будь-якими з наведених- документів:" (п. 11 Порядку):

  • договором купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
  • документами, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;
  • договором оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;
  • митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронною митною декларацією (на технологічний транспортний засіб, реалізований на митній території України одним суб'єктом господарювання іншому суб'єкту господарювання;
  • митна декларація для взяття на облік не надається);
  • рішенням уповноваженого органу про відчуження ТТЗ;
  • виконавчим написом нотаріуса про витребування від боржника майна;
  • рішенням суду про визнання права власності на ТТЗ;
  • договором про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв'язку з виходом або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв'язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;
  • іншими документами, що встановлюють право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом, вузлами і агрегатами, які мають ідентифікаційні номери;

3. Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, - для технологічних транспортних засобів на які поширюються дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 року № 62 (Офіційний вісник України, 2013 рік, № 9 ст. 344) та які реєструють вперше;

4. Акт технічного огляду (оригінал).

5. Письмові згоди всіх обтяжувачів технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження.

Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку технологічного транспортного засобу здійснюється після перевірки територіальними органами Держпраці наявності обтяжень машини за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та взяття на облік технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.

У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: "Переклад декларації з її оригіналу."; Тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі: тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення; передачі технологічного транспортного засобу в довгострокову оренду (лізинг) та позичку.

Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП