Опис послуги

Код
27-02
Назва
Переоформлення свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
Строк надання
30 днів
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Заява про переоформлення свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, в якій зазначається така інформацію про суб’єкта господарювання:

Для фізичної особи - підприємця:

 • Прізвище, ім’я, по батькові;
 • Вид (види) діяльності у видавничій справі;
 • Паспортні дані;
 • Місце проживання;
 • Номери засобів зв’язку;

Для юридичної особи:

 • Повне та скорочене найменування ;
 • Відомості про засновника (співзасновників) суб’єкта господарювання
 • Номери засобів зв’язку (прізвище, ім ’я, по батькові, паспортні дані (для фізичної особи),
 • Повне найменування (для юридичної особи)
 • Місцезнаходження (місце проживання)
 • Вид (види) діяльності у видавничій справі
 • Місцезнаходження;номери засобів зв’язку.

До заяви додаються нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання Юридичної особи (статут).

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою - підприємцем.

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП