Опис послуги

Код
09-04
Назва
Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
Строк надання
1 день
Платність послуги
безоплатно
Інформаційна картка

Необхідні документи

Особа подає:

Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради, подаються:

 1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 2. Прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
 4. Установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 5. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи,засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
 6. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта- у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття;
 7. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;
 8. Документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;
 9. Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;
 10. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 11. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Для державної реєстрації створення юридичної особи - державного органу,місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради подаються:

 1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Для державної реєстрації створення юридичної особи - виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету) подаються:

 1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 2. Акт місцевої ради про створення виконавчого органу;
 3. Акт сільського (селищного, міського) голови про призначення керівника виконавчого органу.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження.
Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджуєповноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.

ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Сервіс, що надає змогу забронювати дату та час прийому в офісі ЦНАП