РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО СТРОКУ ДІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСОБУ


На теперішній час ускладнена (у окремих випадках відсутня) можливість персоналізації на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» та доставки виготовлених документів (паспорт громадянина України) безпосередньо до територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС. Разом з тим на цей час наказом ДМС від 01.03.2022 № 44 «Про роботу органів ДМС, підприємств та установ, що належать до сфери управління ДМС» з 03.03.2022 надання адміністративних послуг ДМС відновлено з урахуванням запроваджених у відповідному регіоні заходів правового режиму воєнного стану. Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які знаходяться на території України на законних підставах, на період воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус.
Такими документами для громадян України є паспорт громадянина України у формі картки або книжечки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для іноземців та осіб без громадянства – посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. Зазначені документи мають певний строк дії.
На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.
Таким чином, до відповідного нормативного врегулювання або відновлення роботи ДМС у повному обсязі, з метою вчинення нотаріальних дій або проведення державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в регіонах, де у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку, особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився, або документ, що посвідчує особу, до якого своєчасно не вклеєна фотокартка.
Окрім цього зазначаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №170 «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон» завтерджено Тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Так, у разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон такий строк може бути продовжено до п’яти років на підставі заяви особи або її законного представника.
Внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії здійснюється працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України шляхом проставлення на 2—5 сторінки паспорта для виїзду за кордон відмітки “Строк дії паспорта продовжено до ____._____.______ року” із зазначенням прізвища та ініціалів посадової особи територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України, вчинення нею підпису, що скріплюється гербовою печаткою.